انرژی های تجدید پذیر خراسان

با توجه به مطرح شدن انرژی‌های تجدیدپذیر و اهمیت ویژه‌ای که در دهه اخیر در قبال سوخت فسیلی در دنیا پیدا کرده است و پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر امکان استفاده از انرژی باد و خورشید در سطح کشور و در راستای سودآوری از طریق استفاده از امکانات بالقوه در استان پهناور خراسان، این شرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان و با هیأت مدیره‌ای مجرب در خانواده برق در پاییز 1389 تشکیل گردید و تاکنون پروژه های تحقیقاتی و عملیاتی مختلفی در زمینه‌های انرژی های نو انجام داده است. انعقاد قرارداد EPC برای نصب 50 مگاوات نیروگاه بادی در منطقه درح مهم‌ترین دستاورد این شرکت می‌باشد. همچنین این شرکت تا کنون بیش از 2 مگاوات نیروگاه خورشیدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی نموده است.