فرم استخدامی

فرم استخدامی

نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
کد ملی *
سن *
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
شماره همراه *
مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
سوابق کاری
دوره های آموزشی
مهارت ها و سایر توانای های خود را بیان کنید.
میران آشنایی با کامپیوتر
میزان مسلط به زبان خارجه
نحوه آشنایی با شرکت تامین آتیه *

بدیهی است با توجه به شیوع ویروس کرونا از مراجعه حضوری خود داری نمایید.لازم به ذکر است نتیجه بررسی مدارک از طریق دفتر منابع انسانی شرکت بهینه سازان به متقاضیان اعلام خواهد گردد.