معرفی شرکت های تابعه

حوزه انرژی

شرکت صنایع نورساخت اترک(هلدینگ انرژی)

شرکت صنایع نورساخت اترک درسال 1388 به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تامین آتیه،

شرکت برق راشد تربت حیدریه

شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه (زیر مجموعه شرکت هلدینگ تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان) در سال 1387 با ...

شرکت صنایع سنجش بهینه سازان طوس

شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس با مشارکت مؤسسه تأمین آتیـه کارکنان صنعت برق خراسان و شرکت سرمایه گذار ...

شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه

تولید انرژی پاک از منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشید و باد که عمده ترین منابع انرژی های نو می ...

شرکت بنیان انرژی بینالود

شرکت بنیان انرژی بینالود با هدف ورود به حوزه کشاورزی پیشرفته صنعتی با احداث گلخانه‌های هیدروپونیک و تامین حرارت و ...

شرکت انرژی های تجدید پذیر خراسان

این شرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان و با هیأت مدیره‌ای مجرب در خانواده ...

حوزه خدمات

شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد

شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه شرکتهای تامین آتیه می باشد که در نیمه دوم ...

شرکت خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس

خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس در مهر ماه 1391 با سرمایه گذاری شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق ...

شرکت احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد (اَرتا)

شرکت مسکن سازان آتیه سناباد نیز که یکی از شرکت‌های گروه آتیه می باشد. در ابتدای فعالیت اهداف این شرکت ...

شرکت آسانیرو

شرکت آسا نیرو با هدف فعالیت‌های گردشگری، تفریحی و زیارتی در داخل و خارج از کشور برای سودآوری و رضایت‌مندی ...