بنیان انرژی بینالود

شرکت بنیان انرژی بینالود با هدف ورود به حوزه کشاورزی پیشرفته صنعتی با احداث گلخانه‌های هیدروپونیک و تامین حرارت و برودت گلخانه‌های پیش‌گفته به روش CCHP با احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده تاسیس گردیده است. برای دستیابی به اهداف مذکور نخست زمینی محصور به مساحت 95 هکتار در حد فاصل شهرستان نیشابور و شهرک فیروزه خریداری گردید و باتوجه به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و در نتیجه کمبود آب در کشور، طی جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان جهادکشاورزی خراسان رضوی، شهرک‌های کشاورزی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی و تهیه گزارش توجیهی فنی- اقتصادی؛ هیأت مدیره شرکت مصوب نمود هدف شرکت در بلندمدت احداث شهرک گلخانه‌ای و در کوتاه‌مدت احداث 3 هکتار گلخانه باشد.