خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس

خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس در مهر ماه 1391 با سرمایه گذاری شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق و با هدف ایجاد سود، ارائه خدمات بهینه و کارآمد در امور مختلف خدمات بیمه ای به شرکت ها، کارکنان محترم وزارت نیرو و سایر اقشار در زمینه های مشاوره، صدور بیمه نامه و پیگیری خسارت تاسیس گردید.

این شرکت، تلاش می نماید با مدیریت ریسک و ایجاد تمرکز در بیمه های کارکنان، شرکت ها و صنایع، در جهت کاهش هزینه های مالی ایشان از طریق کاهش حق بیمه های پرداختی و ارائه تسهیلات ویژه در رشته های مختلف بیمه ای شامل بیمه های مسئولیت ومهندسی، آتش سوزی، درمان، اتومبیل وسایر بیمه ها فعالیت نماید.

با گذشت بیش از 6 سال از آغاز فعالیت، این شرکت توانسته است در رشته های مختلف بیمه ای به بیمه گذاران مختلف بویژه به بخش خصوصی و شرکت های تابعه وزارت نیرو در بخش تولید، انتقال و توزیع ارائه خدمات نماید.

برخی از بیمه گزاران شرکت خدمات بیمه ای آتیه صنعت برق شمس عبارتند از:

شرکت برق منطقه ای خراسان

شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق مشهد

شرکت آب منطقه ای خراسان

نیروگاه تولید برق توس

نیروگاه تولید برق مشهد

شرکت های پیمانکار وابسته به صنعت برق

شرکت های تولیدی مرتبط با صنعت برق و انرژی های نوین

روزنامه قدس

شرکت فراپخت

چسب سامد

شرکت‌های گروه آتیه

     با توجه به گسترش حوزه خدمات این شرکت و تنوع مشتریان و شیوه ارایه خدمات بیمه به ایشان، با هدف حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید در جهت سودآوری بیشتر در سال 96 اقدام به تاسیس شرکت کارگزاری بیمه  نمودکه در حال حاضر بیش از 4 سال از عمر کاری آن می‌گذرد.