تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1391/12/30

جهت مشاهده فایل بر روی لینک دانلود فایل کلیک نمایید.

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.