پیک آتیه

اطلاعات عبارت اند از آگاهي يافتن بر دنياي اطراف و فرآيندهايي كه در آن صورت مي پذيرد گردآوري ، نگه داري و توزيع اخبار جهت آگاهي ذينفعان را اطلاعات مي نامند به طور اختصار اطلاعات به افراد اجازه مي دهد تا در زمينه خريد و فروش سهام و فعاليت هاي شركت آگاهي يافته و تصميم مقتضي اتخاذ كنند و براي اطلاع رساني به سهامداران محترم روش هاي مختلفي وجود دارد كه در شركت تامين آتيه از طريق سايت شركت ، سيستم پيامكي و نشريه انجام مي شود كه سهامداران محترم مي توانند نشريه شركت را در فايل ذيل مطالعه و در جريان اخبار و اطلاعات قرار گيرند.

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.