تصمیمات مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 1392/04/27

جهت مشاهده فایل بر روی لینک دانلود فایل کلیک فرمایید.

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.