صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1392/12/29

جهت مشاهده فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دریافت فایل
 

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.