خدمات گردشگری آتیه رفاه کارکنان صنعت برق توس

موضوع فعالیت:

شرکت گردشگری به پیشنهاد مدیریت عامل واعضای محترم هیات مدیره شرکت باهدف انجام فعالیتهای گردشگری، تفریحی وزیارتی درداخل وخارج ازکشوربه منظورارائه خدمات رفاهی به سهامداران، برگزاری تورهای خارجی وبازدید ازصنایع وسازندگان تجهیزات برق،برگزاری تورهای یکروزه تفریحی داخلی جهت سهامداران محترم (شاغل و بازنشسته) فعالیت خود را آغازنمود. شرکت از ابتدای سال جاری ودر طول مدت تأسیس توانسته است مدیریت مجموعه رفاهی ورزشی صنعت برق را عهده دار و نسبت به بازسازی مجموعه استخر و سونا اقدام و در اختیارمتقاضیان قرار دهد

 

 فعالیت های انجام شده

1.اخذ مدیریت مجموعه باشگاه برق منطقه ای خراسان

2.برگزاری تورهای تفریحی و زیارتی

 

 

شرکت گردشگری هم اکنون در اعزام سهامداران جهت استفاده ازتورهای زیارتی و تفریحی به سراسر کشور و خارج از کشورفعال و پذیرای همکاران صنعت برق کشور در مشهد مقدس بصورت انفرادی و گروهی میباشد وبدین منظور با هتل و هتل آپارتمانهای متعدد و مهمانپذیربا هزینه بسیار مناسب قرارداد منعقد نموده است.
 
 

 

درباره شرکت خدمات گردشگری آتیه رفاه کارکنان صنعت برق توس

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.