بنیان انرژی بینالود

  موضوع فعالیت:

شرکت بنیان انرژی بینالود با هدف تولید همزمان برق وحرارت(CHP) و توسعه کشاورزی نوین در قالب ایجاد گلخانه های مدرن( هیدروپونیک) بمنظور افزایش کلی کارائی سیستم که موجب ارتقاء بهره وری و استفاده از انرژی های حاصل از تولید محصولات از جمله برق، گل، گیاه و صیفی جات گلخانه ای ، تولید هوای سرد و گرم و استفاده های صنعتی و فروش انواع محصولات مذکور به نفع سهامداران خود در اواخر سال 1391 تاسیس گردیده است.
 
فعالیت های انجام شده
 
1- اخذ مجوز احداث 15 مگاوات نیروگاه CHP
2-اخذ مجوز احداث 6 مگاوات نیروگاه CHP و دریافت مجوزاتصال به شبکه
3-خریداری 95 هکتار زمین در نیشابورجهت احداث نیروگاه و گلخانه هیدروپونیک و اخذ سند زمین
4-مذاکره با کشورهای خارجی(اسپانیا)جهت شروع عملیات اجرایی به صورت مشارکتی
 

درباره شرکت بنیان انرژی بینالود

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.