صنایع سنجش بهینه سازان طوس

موضوع فعالیت
شرکت صنایع سنجش بهینه سازان طوس با هدف تولید انواع کنتورهای برق،گاز، آب وتجهیزات ولوازم مربوطه با مشارکت شرکت"هگزینگ الکتریکال چین" در سال 1386 تاسیس گردیده است. در حال حاضر عمده تولیدات این شرکت کنتورهای دیجیتال برق می‌باشد.
 
 محصولات
 
1-     انواع کنتورهای سه فاز
1-1-سه فاز الکترونیکی چند تعرفه ولتاژ ثانویه
1-2-سه فاز الکترونیکی چند تعرفه غیرمستقیم مینیاتوری
1-3-سه فاز الکترونیکی چند تعرفه اتصال مستقیم
1-4-سه فاز الکترونیکی چند تعرفه غیرمستقیم
1-5-سه فاز الکترونیکی چند تعرفه مستقیم
2-     انواع کنتورهای تک فاز
2-1-تک فاز الکترونیکی چند تعرفه
2-2-تک فاز الکترونیکی چند تعرفه مینیاتوری
2-3-تک فاز الکترونیکی چند تعرفه گرد
3-     انواع قالب کنتور

 فعالیت های انجام شده:

1.تولید و نصب کنتورهای هوشمند

2.دارنده نرم افزار MDM بومی

3.راه اندازی خط جدید سولدرینگ و افزایش توان تولید

4.انجام مذاکرات اولیه جهت انعقاد قرارداد فروش 200هزار کنتور به سوریه

5.کسب سهم 48% بازار در سال 93

درباره شرکت صنایع سنجش بهینه سازان طوس

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.