مهندس مسعود حجت

مشخصات نام : مهندس مسعود                نام خانوادگی : حجت
سمت : رئیس هیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد برق
سایر سوابق کاری:
قائم مقام شرکت توانیر
مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه ایران

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.