صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

مهندس مسعود حجت

مشخصات نام : مهندس مسعود                نام خانوادگی : حجت
سمت : رئیس هیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد برق
سایر سوابق کاری:
قائم مقام شرکت توانیر
مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه ایران

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.