صورت سود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396

علی اصغر یامی

مشخصات نام : علی اصغر                نام خانوادگی : یامی
سمت : نایب رئیس هیئت مدیره               
              

سوابق تحصیلی ليسانس حسابداري از دانشكاه علامه طباطبايي در ديماه 1366
سایر از سال1361 لغايت 1367 در آموزش پرورش در سمت هاي مدريت مدارس و كارشناسي
ازسال 1367 لغايت 1375 سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس تا سرپرست حسابرسي
ازسال1375 لغايت 1377 عضو هيئت مديره و معاونت مالي اقتصادي شركت توليد مسكن بنياد مستضعفان
ازسال 1378 لغايت 1379 معاونت مالي اقتصادي شركت طراحي وتامين قطعات شركت پارس خودرو
از سال 1380لغايت 1381 مدير حسابداري صنعتي شركت پارس خودرو
از سال 1382تا1385 معاونت اقتصادي شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودروورياست هيأت مديره‌بخشی از شركتهاي‌ليزينگ ايران خودرو، ليزينگ‌
از بهمن 1385تا88 قائم مقام ارشد مديرعامل و عضو هیئت مدیره شركت ايساكو
از 89 تا کنون مشاورارشد اجرایی سرمایه گذاری ایران
از تیر 1389تاکنون عضو هیئت مدیره شرکت پادیکو

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.