آقای مهدی محمدحسنی

مشخصات نام : آقای مهدی                نام خانوادگی : محمدحسنی
سمت : ارتباط با واحد مالی                تلفن : 38699811
               پست الکترونیک : hasani@tamin-atieh.ir

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.