آقای لطفی

مشخصات نام : آقای                نام خانوادگی : لطفی
سمت : ارتباط با امور سهام                تلفن : 38556303-38544922
              

سوابق تحصیلی فوق ديپلم حسابداري
سوابق مدیریتی
ردیف سمت سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1حسابدارشركت برق منطقه اي خراسان13631372
2مسئول حسابداري تنظيم اسنادشركت برق منطقه اي خراسان13721392
3عضو هيئت مديره تعاوني اعتبارشركت برق منطقه اي خراسان13791384
4عضو هيئت مديره تعاوني اعتبارشركت برق منطقه اي خراسان13901394
5عضو هيئت مديره تعاوني مصرفشركت برق منطقه اي خراسان13921394
6مسئول امور سهامشركت تامين آتيه كاركنان صنعت برق خراسان1394تا كنون

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.