آقای دعایی

مشخصات نام : آقای                نام خانوادگی : دعایی
سمت : ارتباط بارستوران                تلفن : 36041019
              

سهام

 

جهت ورود به سامانه امورسهام شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان بر روی  این لینک  کلیک نمایید.